PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Een nieuw evenement in 2019?

Bij onze evenementen zoals Ledendag, Open Dag, Nieuwjaarsreceptie enzovoorts mogen we ons verheugen in een goede opkomst. Wat we merken is dat groepjes leden elkaar bij deze bijeenkomsten opzoeken, gezellig met elkaar omgaan en veel te vertellen hebben. Kortom, het gezellig samenzijn en met elkaar praten voert de boventoon en een orkest/muziek op de achtergrond wordt eerder als hinderlijk dan als verhoging van de gezelligheid ervaren.

Wat vindt u ervan als we een “soosmiddag” gaan organiseren?

”Soos” is volgens Wikipedia:
“Gelegenheid waar leden van een vereniging elkaar in hun vrije tijd kunnen ontmoeten”.

Deze soosmiddag zou kunnen plaatshebben in het café van ’t Tweespan. En indien gewenst zorgen wij voor een stok kaarten, een dam-schaakbord, enzovoorts. Onze vereniging zou voor het verhogen van de gezelligheid u een kopje koffie/thee en een knabbeltje aan kunnen bieden. En mocht u alleengaande zijn, breng gerust ook een introducé mee!

De Evenementencommissie wil graag uw belangstelling peilen voor zo'n middag en zou het op prijsstellen indien u onze korte digitale enquête zou willen invullen.
Klik daarvoor op de "vragenlijst"..

Enquete formulier

Hartelijk dank namens de Evenementencommissie
Jos Sanders

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.