PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

KNVG en NVOG combi

Zoals u wellicht weet zijn KNVG en NVOG, al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder succes. De minister nodigt ons wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met als gevolg dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.

Daarom zijn wij de petitie genaamd “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces. Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Dus vragen wij u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om leden, plus familieleden en vrienden daar om heen, de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl.

De petitie tekenen kan vanaf nu tot en met 27 mei.

Zelf zorgen wij vanaf 29 april tot en met 12 mei voor radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5. Daarnaast zullen we via Twitter, Facebook en LinkedIn ook voor aandacht zorgen.

Met hartelijke groet,

Joep Schouten
Voorzitter KNVG
Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

 

Getekend: 24-april-2019

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.