PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Op woensdag 17 april jl. ging de eerste Soosmiddag van PVGE-Veldhoven van start.
Ook al was uit de enquête gebleken dat daar belangstelling voor was, het is toch maar afwachten. Maar, het ging buiten verwachting goed! Een opkomst van 20 personen waarvan 14 dames. Nadat men enigszins was uitgepraat werd er gebruik gemaakt van een aantal beschikbare spelletjes.

Of we dit elke week gaan doen? Neen, dat is waarschijnlijk teveel van het goede. Na de volgende keer wordt door de Evenementen Commissie beslist of we doorgaan. De frequentie wordt dan eenmaal per maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juni en juli.

Houd onze Evenementen-kalender in de gaten !!

Evenementencommissie
Jos Sanders

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.