Op woensdag 17 april jl. ging de eerste Soosmiddag van PVGE-Veldhoven van start.
Ook al was uit de enquête gebleken dat daar belangstelling voor was, het is toch maar afwachten. Maar, het ging buiten verwachting goed! Een opkomst van 20 personen waarvan 14 dames. Nadat men enigszins was uitgepraat werd er gebruik gemaakt van een aantal beschikbare spelletjes.

Of we dit elke week gaan doen? Neen, dat is waarschijnlijk teveel van het goede. Na de volgende keer wordt door de Evenementen Commissie beslist of we doorgaan. De frequentie wordt dan eenmaal per maand, met uitzondering van de vakantiemaanden juni en juli.

Houd onze Evenementen-kalender in de gaten !!

Evenementencommissie
Jos Sanders