PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Woensdagmiddag 12 juni 2019 houdt het Philips Pensioenfonds een webinar (een live seminar via internet) over de ontwikkelingen rondom het Pensioen-accoord. Het bestuur van de PVGE-Veldhoven stelt u graag in de gelegenheid om daar, samen met een aantal andere leden, vanuit 't Tweespan aan deel te nemen. Kijk onder het hoofdstuk Evenementen voor verdere details.

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.