PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Tot onze verbijstering is afgelopen maandag, 6 april 2020, na een kort maar hevig ziekbed onze penningmeester,

Gerard van Veldhoven

overleden.
Onze gedachten zijn bij hem, zijn echtgenote Mies en hun kinderen en kleinkinderen.

Namens het bestuur,
Wiel Berden, voorzitter

Rouwkaart Gerard van Veldhoven b

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.