PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het is natuurlijk jammer om ervaren vrijwilligers als Olga Grootveld en Huub Bukkems te moeten gaan missen, maar ook aan vrijwilligerswerk komt een eind. Na jaren lang de belangen van onze leden als Cliëntondersteuner behartigd te hebben, zijn Olga en Huub aan een nieuwe uitdaging toe en gaan zij stoppen als Cliëntondersteuner.

Het team Cliëntondersteuners van de seniorenverenigingen is een team onafhankelijke hulpverleners die belangeloos cliënten bijstaan bij een hulpvraag, bijv. in “keukentafel-gesprekken“ met de Gemeente om een voorziening of om huishoudelijke hulp aan te vragen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is namelijk dermate complex dat in sommige gevallen advies en of hulp nodig is om een hulpvraag bij de overheid in te dienen en gerealiseerd te krijgen.
Het team Cliëntondersteuners is een samenwerking van PVGE en KBO vrijwilligers die hun opleiding en bijscholing bij KBO-Brabant genieten.

Namens het bestuur wil ik hierbij Olga en Huub danken voor hun inzet en de vele vrije uren die zij hebben vrij gemaakt om deze taak op zich te nemen en wens hen succes met alles wat ze voor de toekomst gepland hebben.

Ton Zeegers
Belangenbehartiging PVGE

2-nov-2020

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.