PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Over enige tijd worden we weer geacht onze Belasting Aangifte over 2021 in te dienen. Zoals ieder jaar heeft de PVGE Veldhoven haar HUBA's* klaar staan om u daarbij te helpen. Kijk voor meer informatie en het (digitale) aanmeldformulier bij het hoofdstuk Belangenbehartiging -> Belastingservice elders op deze site.

* HUBA = Hulp bij Belasting Aangifte

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.