PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Sinds kort is er een nieuwe rubriek toegevoegd aan het hoofdstuk Belangenbehartiging op onze website. Onder de titel "een extra steuntje ...." vragen wij speciale aandacht voor ondersteunende voorzieningen van derden die van belang kunnen zijn voor onze leden. Die voorzieningen worden vaak aangeboden door de Gemeente Veldhoven en/of sociaal-maatschappelijke instanties. In het menu onder Belangenbehartiging treft u informatie aan over het actuele aanbod.

Klik op deze link om er direct naar toe te gaan.

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.