PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De maand April staat in het teken van senioren en veiligheid. Het doel is om senioren weerbaar te maken tegen verschillende manieren van oplichting. Deze "thema-maand" wordt georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De seniorenverenigingen steunen deze aktie en werken mee aan deze campagne om deze vorm van criminaliteit onder de loep te nemen en te weten hoe te handelen. Meer informatie vindt u onder het hoofdstuk Belangenbehartiging. In het linkermenu staat onder het kopje "Een extra steuntje ..." het artikel "Cybercrime - Digitale Misdaad" met alle informatie en web-links.

Klik hier voor het artikel

Bijgewerkt 2-apr-2021

 

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.