PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vanwege alle geldende Coronabeperkingen is het niet mogelijk gebleken om dit jaar, binnen de gestelde termijn, onze Algemene Ledenvergadering op de veilige en vertrouwde manier te houden.

Daarom is door het bestuur besloten om de noodzakelijke, formele ledenpeilingen vooraf per e-mail en website te houden en de resultaten daarvan, op 4 juni 20201, in een live-stream via internet aan de leden te presenteren. Hoe dat, in detail, in zijn werk gaat leest u binnenkort in de Veldpost en op deze website.

Belangrijk - Registratie als deelnemer aan de ALV

Om u van de nodige documentatie te kunnen voorzien én om stemrecht te verkrijgen op de Algemene Ledenvergadering van de PVGE-Veldhoven dienen de leden zich vooraf te registreren. Bij een "gewone" ALV gebeurt dat met een presentielijst aan de deur; nu gaat dat nu met een elektronisch registratieformulier via deze website. Kijk bij Evenementen/Reizen -> Vooraankondiging ALV PVGE-Veldhoven om u te registreren voor de ALV.

Let op!
De uiterste datum voor registratie is 20-apr-2021

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.