PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Onze deelname aan de RABO Club-Support Actie 2021 heeft een mooi resultaat opgeleverd van € 463,78. Dit is dankzij al die PVGE-leden die op ons hebben gestemd en we willen hen daar natuurlijk van harte voor bedanken. Deze opbrengst zal worden gebruikt voor activiteiten en ondersteuning van onze leden.

Bijgewerkt: 23-nov-2021

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.