PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Nieuwe datum ALV - 17 maart 2022

Beste leden,

In de Veldpost van januari 2022 is de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepubliceerd. Door omstandigheden zijn wij helaas genoodzaakt de datum voor de ALV te wijzigen.

De ALV-2022 zal nu plaatsvinden op 17 maart 2022 om 14:00 uur.in

Ontmoetingscentrum De Ligt,
Ligt 157,
Veldhoven.

De agenda en andere relevante stukken vindt u, zodra ze beschikbaar komen, op onze web-pagina Bestuursstukken.

Om indruk te krijgen van het aantal deelnemers aan de vergadering vragen wij u zich vooraf aan te melden via het aanmeldformulier formulier op deze website.

form icon 5

(Klik op het plaatje voor het aanmeldformulier.)

Wij hopen u op 17 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van PVGE Veldhoven

Ben van den Berg, secretaris

Actualiteiten

Onder de rubriek Actualiteiten vindt u het laatste nieuws over/van de PVGE-Veldhoven. Vaak staat dit nieuws ook in de Veldpost maar soms is het zo nieuw of kort-dag dat het ons papieren blad niet haalt. Dan vindt u het alsnog hier. We vermelden hier o.a.:

- mededelingen van het bestuur
- het verschijnen van de Veldpost
- last-minute's van de reisclub
- bijzondere evenementen
- benoemingen, afscheid, etc.
- etc. etc.

Soms is er een overlap met de rubriek Evenementen als we extra aandacht willen vragen voor iets bijzonders.