PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De PVGE Afdeling Veldhoven e.o. is een van de 8 afdelingen van de  PVGE Vereniging voor Senioren in Eindhoven e.o. verkort genaamd "PVGE Vereniging voor Senioren". Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips gepensioneerden is nu reeds jarenlang de vereniging open voor alle 50-plussers.
De PVGE afdeling Veldhoven e.o. heeft ruim 1500 leden. De gehele "PVGE Vereniging voor Senioren" heeft ongeveer 10.000 leden. Sinds medio mei 2006 zijn de plaatselijke afdelingen onafhankelijke rechtspersonen geworden binnen de "PVGE Vereniging voor Senioren". 
Het ledental van de afdeling Veldhoven kan opgedeeld worden in +/- 90% leden woonachtig in Veldhoven en +/- 10% leden uit Bladel, Eersel en enige andere gemeenten.
De Afdeling Veldhoven is opgericht op 1 januari 1984.

Naast belangenbehartiging organiseert de afdeling:

 • reizen
 • lezingen
 • sportactiviteiten
 • handwerkactiviteiten
 • jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst
 • contactbijeenkomsten
 • dansmiddagen
 • computeractiviteiten
 • kaartspelactiviteiten
 • artistieke activiteiten
 • jaarlijkse expositie

De communicatie met de leden vindt plaats via het eigen afdelingsblad van PVGE Veldhoven e.o. genaamd de "Veldpost", via het verenigingsblad van de vereniging PVGE, "De Schouw" en via de web-site.
U vindt de elektronische versie van de Veldpost via het menu onder het kopje Actualiteiten hierboven. Een link naar "De Schouw" vindt u onderaan de pagina in de vaste voet-regel (footer).

PVGE afdeling Veldhoven e.o. heeft vertegenwoordigers in regionale en gemeentelijke advies organen om ook langs deze weg zorg te  dragen voor een goed en verbeterend ouderenbeleid. Een voorbeeld hiervan is de Seniorenraad waarin op gemeentelijk niveau de ouderenbonden KBO en de  PVGE vertegenwoordigd zijn.

PVGE, Vereniging voor Senioren is een organisatie met als doel de belangenbehartiging van iedereen van 50 jaar en ouder.
PVGE doet naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, enz.
De link naar de website van de hoofdvereniging (PVGE-Home) vindt u rechts-boven aan iedere pagina. De websites van de 8 plaatselijke afdelingen vindt u op de pagina Afdeling-Home via het menu hier boven. Deze lokale afdelingswebsites geven informatie over de activiteiten van de afdeling alsmede van de diverse clubs die in een afdeling actief zijn.

View the embedded image gallery online at:
https://veldhoven.pvge.nl/afdeling-veldhoven#sigProId7ad63829f9

PVGE-Veldhoven e.o.

De PVGE-Veldhoven is opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips gepensioneerden is de vereniging al reeds jaren open voor alle 50-plussers.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE-Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE-Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.