PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

In het kort ...

De PVGE is voor iedereen van 50 jaar en ouder, en hun levenspartner. Het lidmaatschap is individueel en kost bij automatische incasso € 21,00* per kalenderjaar; als u anders betaalt, komt hier € 1,80 administratiekosten bij.
Bij hen die Philips-pensioen ontvangen, kan de contributie in maandelijkse termijnen met het pensioen worden verrekend.

Voor het deelnemen aan clubactiviteiten is per club (soms) contributie verschuldigd. Zie hiervoor bij Clubs de pagina's van de specifieke clubs. Aanmelding voor de clubs loopt via de clubcoaches.

Uitgebreide informatie over het lidmaatschap vindt u via deze link: 

* tarief 2022

Aanmelding

Aanmelding als lid kan door het invullen en opsturen van het papieren inschrijfformulier of door invulling van het elektronisch-aanmeldingsformulier op deze website.

 

Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap (behoudens bij overlijden) kan alleen schriftelijk, d.w.z. per brief of per email, onder voorwaarde dat de afmelding vóór 1 december is ontvangen op onderstaand postadres:

PVGE
Primulalaan 46
5582 GL  Waalre

of op ons e-mail adres: info@pvge.nl

Informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

- Koepelvereniging PVGE:
  Het secretariaat is geopend op
  maandag, woensdag en donderdag
  van 9
.30 tot 13.30 uur

tel. 040 212 75 04
 of  
- het secretariaat van
  PVGE Veldhoven
tel. 040 253 56 18

       

 Bijgewerkt: 4-mrt-2022

 

PVGE Veldhoven

De PVGE Veldhoven is een onafhankelijke seniorenvereniging, opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips-gepensioneerden is de vereniging sinds jaar-en-dag open voor alle 50-plussers. Inmiddels heeft inmiddels 50% een andere (werk-) achtergrond.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.