PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

Het bestuur van de PVGE Veldhoven bestaat uit de volgende functies en daarmee verbonden personen:

Bestuur

 

Voorzitter

Wiel Berden

Secretaris

Ben van den Berg

Penningmeester

Hans Verburg

Belangenbehartiging

Ton Zeegers

Coördinatie coaches

Leo Wolf

Communicatie en 
Public Relations

Vacature
(secretaris waarnemend)

Coördinatie evenementen

Ineke Suijs

Algemeen bestuurslid

John Rooijakkers
Wiel Berden 01 Ben vd Berg 02
Hans verburg 01 Ton Zeegers 01
Leo Wolf 01 John Rooijakkers 01

Ondersteuning 

 

Ledenadministratie

Monique Vervest

Coördinatie lezingen

Jacques Heemskerk

Eind-redactie Veldpost

Gert Boogerd

Coördinatie Ouderen-
en Ziekenbezoek

Betsy van den Boom

Website

John Rooijakkers

Afgevaardigden
PVGE-Verenigingsraad

 
 

Jaap Blanken
Johan van Hassel
Kees Karman

 
Bestuursleden worden benoemd door de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering volgens de regels zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de afdeling. Het bestuur van de afdeling vergadert maandelijks m.u.v. de vakantieperiode.
Een aantal bestuursleden neemt tevens deel aan de vergadering van coaches van de activiteiten. Naast het bestuur zijn er 90 tot 100 vrijwilligers actief als coaches/besturen van clubs, zieken-/ouderenbezoek, belangenbehartiging, bezorgers van ons eigen verenigingsblad de Veldpost, enz.

 

Link naar de contact-pagina

Bijgewerkt: 16-feb-2022

PVGE Veldhoven

De PVGE Veldhoven is een onafhankelijke seniorenvereniging, opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips-gepensioneerden is de vereniging sinds jaar-en-dag open voor alle 50-plussers. Inmiddels heeft inmiddels 50% een andere (werk-) achtergrond.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.