PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Het bestuur van de afdeling Veldhoven bestaat uit de volgende functies en daarmee verbonden personen:

Bestuur

 

Voorzitter

Wiel Berden

Secretaris

Ben van den Berg

Penningmeester

Gerard van Veldhoven

Belangenbehartiging

Ton Zeegers

Coördinatie coaches

Hans Reitsma

Communicatie en 
Public Relations

Rob Goudvis

Ondersteuning 

 

Ledenadministratie

José Klaassen

Coördinatie evenementen

Gerrie Berden

Coördinatie lezingen

Jacques Heemskerk

Eind-redactie Veldpost

Rob Goudvis

Coördinatie Ouderen-
en Ziekenbezoek

Betsy van den Boom

Website

John Rooijakkers

 
Bestuursleden worden benoemd door de leden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering volgens de regels zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de afdeling. Het bestuur van de afdeling vergadert maandelijks m.u.v. de vakantieperiode.
Een aantal bestuursleden neemt tevens deel aan de vergadering van coaches van de activiteiten. Naast het bestuur zijn er 90 tot 100 vrijwilligers actief als coaches/besturen van clubs, zieken-/ouderenbezoek, belangenbehartiging, bezorgers van ons eigen verenigingsblad de Veldpost, enz.

 

Link naar de contact-pagina

PVGE-Veldhoven e.o.

De PVGE-Veldhoven is opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips gepensioneerden is de vereniging al reeds jaren open voor alle 50-plussers.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE-Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE-Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.