PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

De Seniorenvereniging PVGE Veldhoven is één van de acht PVGE verenigingen in de regio Eindhoven. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips-gepensioneerden is de vereniging sinds jaar-en-dag open voor alle 50-plussers. Inmiddels heeft inmiddels 50% een andere (werk-) achtergrond.
De PVGE Veldhoven heeft ruim 1500 leden. Samen hebben alle PVGE verenigingen ongeveer 10.000 leden. Het ledental van de PVGE Veldhoven kan opgedeeld worden in +/- 90% leden woonachtig in Veldhoven en +/- 10% leden uit Bladel, Eersel en enkele andere gemeenten.
De PVGE Veldhoven is opgericht op 1 januari 1984. Sinds medio mei 2006 zijn de plaatselijke afdelingen onafhankelijke rechtspersonen geworden binnen de "PVGE Vereniging voor Senioren".

Naast belangenbehartiging voor haar leden organiseert de afdeling:

 • reizen
 • lezingen
 • sportactiviteiten
 • handwerkactiviteiten
 • jaarlijkse kennismakingsbijeenkomst
 • contactbijeenkomsten
 • dansmiddagen
 • computeractiviteiten
 • kaartspelactiviteiten
 • artistieke activiteiten
 • jaarlijkse expositie

De communicatie met de leden vindt plaats via het eigen verenigingsblad genaamd de "Veldpost", via het blad van de Koepelvereniging PVGE, "De Schouw" en via de web-site(s).
U vindt de elektronische versie van de Veldpost via het menu onder het kopje Actualiteiten hierboven. Een link naar "De Schouw" vindt u onderaan de pagina in de vaste voet-regel (footer).

PVGE Veldhoven heeft vertegenwoordigers in regionale en gemeentelijke advies organen om ook langs deze weg zorg te dragen voor een goed en verbeterend ouderenbeleid. Een voorbeeld hiervan is de Veldhovense Seniorenraad waarin op gemeentelijk niveau de ouderenbonden KBO en de  PVGE vertegenwoordigd zijn.

Seniorenvereniging PVGE is een organisatie met als doel de belangenbehartiging van iedereen van 50 jaar en ouder.
De PVGE verenigingen doen naast belangenbehartiging veel aan het organiseren, al dan niet in clubverband, van activiteiten op het gebied van sport, hobby, kunst, reizen, cultuur, enz.
De link naar de website van de koepel-vereniging (PVGE-Home) vindt u rechts-boven aan iedere pagina. De websites van de acht plaatselijke verenigingen vindt u op de pagina Afdeling-Home via het menu hier boven. De lokale verenigingswebsites geven informatie over activiteiten alsmede over de diverse clubs die actief zijn.

PVGE Veldhoven

De PVGE Veldhoven is een onafhankelijke seniorenvereniging, opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips-gepensioneerden is de vereniging sinds jaar-en-dag open voor alle 50-plussers. Inmiddels heeft inmiddels 50% een andere (werk-) achtergrond.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.