PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE-Veldhoven

Bestuur

     
Voorzitter Marten v.d. Woude 040 253 32 59 Mail mij
Secretaris Cathrien de Bruijn 040 254 44 64 Mail mij
Penningmeester Rob Goudvis (ad interim) 06 233 190 31 Mail mij
Belangen-
behartiging
Rob Schraven 040 253 70 68 Mail mij
Coördinatie
Clubcoaches
Hans Reitsma 040 253 81 08 Mail mij
Public Relations &
Communicatie
Rob Goudvis 06 233 190 31 Mail mij

Nuttige contacten

     
Redactie Veldpost Rob Goudvis 06 233 190 31 Mail mij
Coörd. Ouderen-
en Ziekenbezoek
Betsy v.d. Boom 040 253 13 01 Mail mij
Coördinatie van
Evenementen
Gerrie Berden 040 253 67 00 Mail mij
Coördinatie
Lezingen
Jacques Heemskerk 040 253 45 22  Mail mij

Ondersteuning

     
Ledenadministratie &
Bezorging Veldpost
José Klaassen 040 253 06 13 Mail mij
Webmaster John Rooijakkers 040 253 09 62 Mail mij

PVGE-Veldhoven e.o.

De PVGE-Veldhoven is opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips gepensioneerden is de vereniging al reeds jaren open voor alle 50-plussers.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE-Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE-Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.