PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Veldhoven

Bestuur

     
Voorzitter Wiel Berden 040 253 6700 Mail mij
Secretaris Ben van den Berg 040 253 5618 Mail mij
Penningmeester Hans Verburg 040 254 2939 Mail mij
Belangen-
behartiging
Ton Zeegers 06 5354 5315 Mail mij
Coördinatie
Clubcoaches
Vacature
(secretaris waarnemend)
040 253 5618 Mail mij
Public Relations &
Communicatie
Vacature
(secretaris waarnemend)
040 253 5618 Mail mij
Coördinatie van
Evenementen
Ineke Suijs 040 253 0110 Mail mij
Algemeen
Bestuurslid
John Rooijakkers 040 253 0962 Mail mij

Ondersteuning

     
Redactie Veldpost Gert Boogerd 06 5086 3901 Mail mij
Coörd. Ouderen-
en Ziekenbezoek
Betsy v.d. Boom 040 253 1301 Mail mij
Coördinatie
Lezingen
Jacques Heemskerk 040 253 4522  Mail mij
Ledenadministratie &
Bezorging Veldpost
Monique Vervest 040 253 0962 Mail mij
Webmaster John Rooijakkers 040 253 0962 Mail mij

 

Bijgewerkt: 16-feb-2022

PVGE Veldhoven

De PVGE Veldhoven is een onafhankelijke seniorenvereniging, opgericht in 1984. Inmiddels heeft de afdeling ruim 1500 leden en is uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. Ofschoon oorspronkelijk een vereniging voor Philips-gepensioneerden is de vereniging sinds jaar-en-dag open voor alle 50-plussers. Inmiddels heeft inmiddels 50% een andere (werk-) achtergrond.

Een belangrijke taak van de vereninging is het behartigen van de belangen van haar leden bij verschillende overheden en instanties, waaronder de Seniorenraad. Wat dichter bij de leden zelf is er, voor leden die daar behoefte aan hebben, een groep vrijwilligers die helpen bij het doen van de jaarlijkse belasting aangifte en is er aandacht voor zieken- en ouderenbezoek.

Behalve het behartigen van de belangen van haar leden organiseert de PVGE Veldhoven ook allerlei activiteiten. Soms als onderdeel van een regelmatig bijeenkomende club, soms als lezingen of andere evenementen. Wat de clubs doen staat vermeld onder het kopje "Clubs" op deze site. Onder Evenementen vindt u een actueel programma van evenementen en lezingen.

Meer informatie over PVGE Veldhoven vindt u op de Welkom-pagina en onder de verschillende hoofdstukken van deze site.