PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

Ben je alleenstaand en heb je behoefte aan een contact om de dag op te starten dan kan het deelnemen aan een contactcirkel hier een oplossing zijn en je een stuk rust bezorgen. Een contactcirkel is een eigentijdse uitbreiding op de alom bekende telefooncirkel.
In het Januari nummer van de Veldpost 2020 jaargang 33 nr 1, was een artikel opgenomen van Francine de Wit waarin zij haar ervaringen met de telefooncirkel van het Rode Kruis met ons deelde.
Klik op het telefoon-logo om het artikel van Francien nog eens te lezen.

De reacties hierop waren toentertijd niet erg groot en heeft toen niet voor een grote toeloop geleid. Maar gezien de moeilijke Corona periode waarin we ons nu bevinden kan de behoefte nu wel aanwezig zijn. Het Rode Kruis (Brabant Zuid-Oost) biedt hiervoor de mogelijkheid.
In onderstaand brochure wordt uitleg gegeven wat een contactcirkel is en hoe je hieraan kunt deelnemen.Klik op de brochure om deze te bekijken.

 Telefooncirkel icoonArtikel Veldpost - Telefooncirkels

 CC Afbeelding LowResBrochure Rode Kruis - Contactcirkels

 

Mocht u daaraan behoefte hebben, schroom niet en neem contact op met het Rode Kruis Brabant-Zuid-Oost. De contactinformatie staat in de brochure.


Ton Zeegers, Belangenbehartiging PVGE-Veldhoven
Bijgewerkt: 22-jan-2021

Links naar:

 Veldhoven
Zorg & Ondersteuning

 SWOVE
SWOVE Veldhoven

Serniorenraad Veldhoven
Seniorenraad Veldhoven

 (Klik op de logo's)