PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

De gemeente Veldhoven vindt het welzijn van zijn inwoners belangrijk en biedt binnen de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) een voorziening aan om deel te kunnen nemen aan diverse activiteiten, ook wanneer de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog zijn. Door de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit en een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Als lid van de PVGE kunt u mogelijk aanspraak maken op een vergoeding van de kosten die u moet maken om aan de PVGE-activiteiten deel te kunnen nemen. Toekenning van de subsidie is afhankelijk van uw privé situatie.

Hoe een voorziening aanvragen?

Klik op het blauwe plaatje hieronder om naar de Gemeentelijke website te gaan waar uitleg gegeven wordt over wat de voorziening inhoudt en waar ook het ”Aanvraagformulier Meedoen-voorziening” te vinden is. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Meedoen voorziening

Op dit aanvraagformulier wordt u verzocht naast uw persoonlijke gegeven ook gegevens omtrent uw inkomen en uw vermogen op te geven en aan te geven om welke activiteit u een voorziening wilt aanvragen. Het aanvraagformulier geeft eveneens de condities waaraan u moet voldoen om in aanmerking kunt komen voor een vergoeding. Een specificatie van de kosten die u moet maken voor deelname aan een PVGE-activiteit kan op aanvraag door de penningmeester opgesteld worden.
Na invulling van het formulier kunt u dit met de bijbehorende bijlagen inleveren bij de receptie van het gemeentehuis of u stuurt het op.

Welke kosten worden vergoed?

In het geval dat u een vergoeding wilt aanvragen voor een PVGE -activiteit is dit:

1 jaar contributie plus deelname aan maximaal 2 clubs tot een bedrag van € 200,00.

Voorwaarden

  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Woont u in een inrichting op basis van de Wet langdurige zorg, dan geldt voor u een andere inkomensgrens. Informeer bij de gemeente
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor deze tegemoetkoming mag hebben

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u een tegemoetkoming krijgt.

Hulp bij nodig bij aanvraag?

Heeft u vragen en/of hulp nodig bij het doen van een aanvraag, kunt u contact opnemen met:

Ton Zeegers, PVGE-belangenbehartiging
E-mail: belangenbehartiging@pvge-veldhoven.nl
Tel: 06-53545315

Bijgewerkt: 22-jan-2021

Links naar:

 Veldhoven
Zorg & Ondersteuning

 SWOVE
SWOVE Veldhoven

Serniorenraad Veldhoven
Seniorenraad Veldhoven

 (Klik op de logo's)