suikerhartje

Helpt u mee ?

Een goede Belangenbehartiging legt onze vereniging evenwel ook verplichtingen op. Met name de personele invulling van deze inspraak- en medezeggenschaps- mogelijkheden vereist onze grote aandacht.
Het is voor uw, en ons aller, belang dat we ons zo sterk mogelijk opstellen, maar dat kan alleen als we er ook de nodige menskracht voor willen en kunnen inzetten.
Personen die geïnteresseerd zijn om zich ook in te zetten op het gebied van de belangenbehartiging binnen onze vereniging en/of afdeling, kunnen contact opnemen met:het secretariaat van de afdeling.