PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

 

stamboom tree

Doel:

De leden van de Genealogieclub hebben als gezamenlijk doel plezier beleven aan hun hobby: het uitpluizen van een stamboom. Uitwisselen van kennis en ervaring is daarbij het uitgangspunt.

Activiteiten:

Hebt u eerder met de gedachte gespeeld om uw stamboom eens uit te gaan zoeken, maar wist u niet hoe te beginnen of hoe na de eerste stappen verder te gaan, of waar u moet gaan zoeken? Hoe moet ik mijn gegevens bewaren, en hoe kan ik ze aan anderen laten zien? Al deze onderwerpen (en nog meer) komen aan de orde bij uw PVGE-Veldhoven Genealogieclub.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan contact op met Cor Rijpert (zie onder aan de pagina) of kom een keer vrijblijvend langs tijdens een bijeenkomst. Elke tweede donderdag van de maand (behalve in de zomermaanden juli en augustus) komen we van 9.00 uur tot 12.00 uur bij elkaar in het Patronaatsgebouw Zeelst. We beginnen met een inloop waar we met elkaar van gedachten wisselen over, en helpen bij, eventuele problemen aangaande genealogie. Het tweede gedeelte van de bijeenkomst bestaat voornamelijk uit een presentatie van een van de leden of een externe deskundige.

 

Locatie:

Patronaatsgebouw Zeelst
Blaarthemseweg 18
5502 JV  Veldhoven

000green   Locatie (Google maps)

 

Deelname:

De deelname staat open voor leden van PVGE die zich bezig willen (gaan) houden met genealogie en bereid zijn om hun kennis en vragen te delen.
De groep, die momenteel circa. 35 leden heeft, bestaat uit personen met zeer uiteenlopende kennis en ervaring; van “lijkt me leuk om te gaan doen” tot “al 45 jaar bezig”.

Kosten:

Contributie per seizoen (september tot en met mei) bedraagt voor leden van PVGE-Veldhoven € 7,50 en voor leden van andere PVGE-afdelingen € 12,50.

Organisatie en contact:

Coach: Frits Pinxt
Contact voor algemene en bestuurlijke zaken
Mail mij

Secretaris: Johan van Hassel
Mail mij

Penningmeester: Cor Rijpert
tevens ledenadministratie
Mail mij

Alg. bestuurslid: Ria van Dingenen
PR & Communicatie
Mail mij

 

 

PVGE Veldhoven - Altijd wat te doen

Op dit moment zijn er ca. 26 clubs binnen onze vereniging actief. Het merendeel van de "binnenactiviteiten" vindt plaats in wijkgebouw "Het Tweespan" aan de Mira in Veldhoven. De actuele locatie waar de clubs hun activiteiten uitvoeren vindt u op de pagina van de club zelf bij de link Locatie.

Op dit moment zijn ongeveer 40% van onze leden actief in een van de club-activiteiten die regelmatig plaatsvinden.
Voor outdoor-activiteiten is er een calamiteitenplan opgesteld tezamen met aanbevelingen voor hulpverlening.

Als bestuur staan we altijd open voor nieuwe ideeën en het opstarten van nieuwe activiteiten. Leden kunnen ook als groepje het initiatief nemen om een nieuwe activiteit te beginnen.
Indien u suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of het secretariaat van de afdeling.