PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

De updates staan op chronologische volgorde
De laatste updates bovenaan
Scroll zonodig naar beneden

_________________________

Update: 14-jul-2020

Coronavirus en de Reisgroep

Op 8 juli j.l. heeft de informatiemiddag voor de reis naar Sicilië plaatsgevonden.
Door een medewerkster van de touroperator werd uitgelegd wat de Coronamaatregelen voor impact hebben. Tijdens de hierop volgende discussie bleek dat voor ons, als risico groep, hier geen vakantie gevoel bij zou zijn. Nog los van de gezondheidsrisico’s. Met een grote meerderheid aan stemmen werd besloten de reis te annuleren.

Hierna heeft de Reiscommissie een wel overwogen besluit genomen om ook alle nog op de agenda staande dagtochten in 2020 te annuleren.
Een busreis heeft n.l., met uitzondering van het vlieggedeelte, dezelfde problemen zoals:

 • mondkapjes en afstand in de bus
 • idem in restaurants
 • minder gelegenheid om bezienswaardigheden te bezoeken
 • en wij vallen duidelijk binnen de risicogroep qua leeftijd

Helaas, het is niet anders!
Als Reisgroep gaan we ons inzetten voor mooie reizen in 2021, in de hoop dat “Corona” ons dan niet in de weg zal zitten en wij u weer kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens de Reisgroep
Marije Jansen

_________________________

Update: 18-mei-2020

Coronavirus en de Reisgroep

Als leden bent u gewend dat er elk jaar 4 dagtochten per bus en 2 meerdaagse reizen per bus en/of vliegtuig zijn waar u op kan inschrijven

Helaas kan er niet gereisd worden zolang corona-maatregelen dat niet toestaan. Als senioren vormen we daarbij een groep die meer risico loopt om besmet te worden zodat we extra voorzichtig moeten zijn. De reizen waarvoor nog geen verplichtingen zijn vastgelegd zijn dan ook afgelast zo lang als reizen nog niet veilig is.

Voor één reis, die naar Sicilië , is al een verplichting door de inschrijvers aangegaan. Voor deze reis moet het restant bedrag vóór 25 juni betaald worden. De reizigers die daarvoor intekenden worden daarover t.z.t. geïnformeerd. De reis vindt in september plaats alleen als dit volstrekt veilig is en binnen de maatregelen, nationaal zowel als internationaal. Mocht de reis niet veilig zijn en geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de inschrijvers een voucher verstrekt ter waarde van de reis om de reis zodra dat kan alsnog te maken. Die voucher is een jaar vanaf de begindatum van de reis geldig.

Voor de dagtochten en de 2de meerdaagse reis geldt dat de reisgroep de geplande dagtochten verplaatst of af last als ze niet gemaakt kunnen worden. Wij zien erop toe dit tijdig te doen.
Dit geldt nu voor de dagtochten naar Tiengemeten, de Ooijpolder en Beeld en Geluid in Hilversum. De dagtocht naar Rotterdam en de meerdaagse reis naar Polen zijn voorlopig afgelast.

Zodra de maatregelen tegen coronabesmetting worden ingetrokken en er weer volledig veilig door senioren gereisd kan worden zal opnieuw gepland gaan worden wanneer de reizen kunnen plaatsvinden en zullen de inschrijvers daar over geïnformeerd worden en gevraagd of zij hun inschrijving dan willen continueren of annuleren.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens,

Blijf gezond,
Vriendelijke groet,
Marije Jansen
Telefoon:06-22482697
E-mail: m.jansenvandewouw@gmail.com

_________________________

Update: 25-mrt-2020

Beste allemaal,

Eerst en vooral hopen wij dat u geen lichamelijke problemen ondervindt van Corona. Is dat wel het geval dan wensen we u heel veel sterkte.

De situatie waarin wij als reisgroep ons nu bevinden vergt actie met betrekking tot de dagtochten en de meerdaagse reizen.
De laatste dagen zijn er veel vragen hierover binnengekomen. Omdat een vergadering beleggen ook voor ons nu niet mogelijk is heeft het een paar dagen geduurd voordat we het vervolgtraject op de rit hadden voor nu. Wijzigingen later voorbehouden.

Na overleg met de touroperators is het volgende besloten:

 • Dagtocht 17 april Ooijpolder uitgesteld naar (voorlopig) 4 september
 • Dagtocht 8 mei Rotterdam vervallen
 • Dagtocht 3 juli Tiengemeten gaat voorlopig door
 • Dagtocht 6 november Beeld en Geluid gaat voorlopig door
 • Meerdaagse reis Polen met vertrek op 30 mei:
  Deze wordt voorlopig verplaatst naar 2021.
 • Daarmee hangt samen de informatiebijeenkomst
  over Polen op dinsdag 14 april. Deze gaat niet door!
 • Meerdaagse reis Sicilië met vertrek 12 september gaat voorlopig door.

Wat betreft de betalingen die door u zijn gedaan.
Indien u besluit om uw inschrijving voor een dagtocht of de meerdaagse reis Polen te annuleren dan kunt u dit doorgeven aan de penningmeester Ad Standaar via mail: astandaar629@kpnmail.nl

Hij draagt zorg voor retourbetaling van het door u betaalde bedrag.
Uw plaats op de dagtocht of reis komt daardoor te vervallen en kan ingenomen worden door iemand op de wachtlijst.

Met vriendelijke groet,
Namens de reisgroep
Marije Jansen

_________________________

Update: 24-mrt-2020

In verband met de Coronacrisis wordt per week bekeken hoe om te gaan met de planning van de dagtochten en meerdaagse reizen. We zijn in overleg met de touroperators of we deze reizen kunnen verplaatsen of laten vervallen. We volgen de ontwikkelingen in zowel Nederland als in het buitenland nauwkeurig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. We zijn nu eenmaal een kwetsbare groep en de gezondheid van ieder van ons staat voorop.


Als eerste wordt de dagtocht van 17 april naar de Ooijpolder verplaatst naar een latere nog te bepalen datum. Zodra we meer informatie hebben wordt dit, aan hen die reeds hebben ingeschreven, persoonlijk kenbaar gemaakt. Ook zullen wij u allen via onze Nieuwsflits op de hoogte houden.

Namens de Reisgroep,
Marije Jansen

PVGE Veldhoven - Altijd wat te doen

Op dit moment zijn er ca. 26 clubs binnen onze vereniging actief. Het merendeel van de "binnenactiviteiten" vindt plaats in wijkgebouw "Het Tweespan" aan de Mira in Veldhoven. De actuele locatie waar de clubs hun activiteiten uitvoeren vindt u op de pagina van de club zelf bij de link Locatie.

Op dit moment zijn ongeveer 40% van onze leden actief in een van de club-activiteiten die regelmatig plaatsvinden.
Voor outdoor-activiteiten is er een calamiteitenplan opgesteld tezamen met aanbevelingen voor hulpverlening.

Als bestuur staan we altijd open voor nieuwe ideeën en het opstarten van nieuwe activiteiten. Leden kunnen ook als groepje het initiatief nemen om een nieuwe activiteit te beginnen.
Indien u suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of het secretariaat van de afdeling.