PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel
ap logo

De reisgroep en
uw persoonlijke gegevens

Uw privacy.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht geworden. Daarin wordt onder meer de bescherming van de privacy geregeld. Dat betreft ook de bescherming van uw privacy als deelnemer aan de meerdaagse reizen en dagtochten van de PVGE-Veldhoven. Afgezien van de door uzelf opgegeven persoonlijke gegevens beschikt de reisgroep niet over andere persoonlijke gegevens van u.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van de benodigde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het organiseren van en het bemiddelen bij meerdaagse reizen en dagtochten. De reisgroep kan dat niet zonder de benodigde persoonsgegevens. Met het invullen van het inschrijfformulier geeft u de reisgroep toestemming uw persoonsgegevens daarvoor te gebruiken. In het kader van de AVG doet de reisgroep deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De reisgroep gebruikt uw gegevens alleen voor het organiseren van en het bemiddelen bij meerdaagse reizen en dagtochten waarvoor u zich heeft opgegeven. Voor zover nodig worden gegevens gedeeld met de touroperator die de meerdaagse reis of dagtocht uitvoert en de reisbegeleider van de reisgroep.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat de reisgroep de meerdaagse reis of dagtocht in portefeuille heeft. Na afloop van die periode worden de gegevens vernietigd.

PVGE Veldhoven - Altijd wat te doen

Op dit moment zijn er ca. 26 clubs binnen onze vereniging actief. Het merendeel van de "binnenactiviteiten" vindt plaats in wijkgebouw "Het Tweespan" aan de Mira in Veldhoven. De actuele locatie waar de clubs hun activiteiten uitvoeren vindt u op de pagina van de club zelf bij de link Locatie.

Op dit moment zijn ongeveer 40% van onze leden actief in een van de club-activiteiten die regelmatig plaatsvinden.
Voor outdoor-activiteiten is er een calamiteitenplan opgesteld tezamen met aanbevelingen voor hulpverlening.

Als bestuur staan we altijd open voor nieuwe ideeën en het opstarten van nieuwe activiteiten. Leden kunnen ook als groepje het initiatief nemen om een nieuwe activiteit te beginnen.
Indien u suggesties heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van de bestuursleden of het secretariaat van de afdeling.