Lezing - De rol van de ondergrond in onze energie-huishouding

 Evenement afgelopen
Datum
vrijdag 25 januari 2019 14:00 - 16:00

Een Inside View op het Energiebeleid
van Den Haag sinds Slochteren.
Hoe verder gezien aardbevingen en klimaat?

Toelichting

In deze lezing bespreekt beleidsambtenaar Jaap Breunesse hoe in de afgelopen jaren de energiepolitiek en het Groningse aardgasbeleid tot stand kwamen.

Nederland heeft lange tijd een groot deel van zijn energie-behoefte kunnen dekken uit eigen bodem in de vorm van steenkool, aardolie en aardgas. De ontdekking van het Groningen gasveld in 1959 heeft er toe geleid, dat Nederland – naast een eigen grootgebruiker - netto exporteur werd van aardgas. De bijbehorende infrastructuur heeft zich in hoog tempo ontwikkeld en er werd buiten het Groningen veld een aanzienlijk volume aardgas ontdekt in velden onshore en offshore. Die situatie heeft tot recent voortbestaan. Een kantelpunt was de aardbeving nabij Huizinge in Groningen in augustus 2012. In de jaren sindsdien is de Groningen gasproductie stapsgewijs verminderd van ca 50 mrd m3/jaar naar ca 20 mrd m3/jaar. In voorjaar 2018 is het besluit genomen om het Groningen veld zo snel als mogelijk te sluiten, uiterlijk in 2030. Dit besluit heeft ingrijpende gevolgen voor onze toekomstige energie-huishouding en heeft het nadenken daarover in elk geval versneld.

De presentatie start met een historisch overzicht van de ontwikkeling van aardgas in Nederland. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen gasproducie en aardbevingen in Groningen, zowel vanuit technisch perspectief als vanuit beleidsmatig, politiek en maatschappelijk perspectief. De presentatie sluit af met een blik naar de toekomst voor de energie-huishouding ‘in transitie’ en de rol van de Nederlandse ondergrond daarin in de vorm van geothermie en de buffering van energie.

Aardgas 01

Groningen gasveld, structuur uit seismische data (bron: SPBA)

Spreker

Jaap Breunesse (1966) promoveerde in 1982 in Leiden in de experimentele natuurkunde. Van 1983 tot 1997 was hij adviseur van de directie ‘Olie & Gas’ van het Ministerie van Economische Zaken. Van 1997 tot 2018 was hij Principal Consultant van de unit ‘Energy’ van TNO. Gedurende zijn gehele loopbaan is Jaap steeds nauw betrokken geweest bij het energiebeleid van Nederland.

Vrijdag 25-jan-2019 Tijd 14:00 – 16:00.
Locatie: 't Tweespan, Mira 2, Veldhoven.

Aanmelden

I.v.m. de zaal-planning en koffie wordt u vriendelijk verzocht u liefst vóór 18 januari aan te melden. Dat kan nu meteen, via onze website d.m.v. het groene icoontje boven aan deze pagina.

 

 
 

Powered by iCagenda