PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel

Vooraankondiging ALV PVGE-Veldhoven

Datum
donderdag 26 augustus 2021 14:00 - 16:00

Vooraankondiging van de 38ste
Algemene Ledenvergadering
van de PVGE Veldhoven

Beste leden,

De afgelopen weken is na reacties van een aantal deelnemers, clubcoaches en anderen leden en een aantal discussies binnen het bestuur, besloten om de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 4 juni via Zoom uit stellen tot 26 augustus a.s.

Wij verwachten dat op die datum zoveel COVID-19 versoepelingen doorgevoerd zijn (en de meesten van ons gevaccineerd zijn) dat wij de ruimte hebben om weer een fysieke vergadering te houden.

De voornaamste reden voor dit besluit is het feit dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat wij met een elektronische vergadering als bestuur onvoldoende recht kunnen doen aan de belangen van alle leden. Diverse (potentiële) deelnemers aan de vergadering hebben aangegeven een Zoom vergadering als een handicap te beschouwen. Daarnaast hebben diverse mensen aangegeven dat er over belangrijke zaken gestemd moet worden en een Zoom vergadering daarin niet voldoende is. Tenslotte is ook ons bestuurslid die de Zoom vergadering moest organiseren door een blessure uitgevallen, waardoor het organiseren daarvan moeilijk wordt.

Naar aanleiding van uw opmerkingen hebben we het concept Huishoudelijk Reglement aangepast hetgeen invloed zal hebben op de uitslag van de stemming. Vandaar dat we uw stem, uitgebracht via het stemformulier, nietig verklaren en tijdens de uitgestelde ALV een nieuwe stemming houden.
De meeste recente versies van de documenten vindt u hier:

Statuten - Reglement - Handleidingen

Via de gebruikelijke kanalen zal er een nieuwe uitnodiging verstuurd worden. Wij hopen dat we hiermee voldoende tegemoet gekomen zijn aan de ingebrachte bezwaren en wensen u bij deze alvast fijne zomermaanden toe.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van PVGE Veldhoven
Ben van den Berg,secretaris

Bijgewerkt: 2-jun-2021

 

 
 

Powered by iCagenda

Evenementen en Lezingen

PVGE-Veldhoven organiseert geregeld Evenementen en Lezingen voor haar leden. De onderwerpen van de lezingen lopen zeer uiteen en bestrijken:

- actuele maatschapelijke thema's
- wetenschap & techniek
- kunst & cultuur
- geschiedenis & mythologie
- bijzondere reizen
- rondleidingen
- ontspanning
- etc. etc.

Wat er zoal op het programma staat ziet u in de lijst hiernaast. Soms wordt u gevraagd vooraf in te schrijven. Dat kan vaak elektronisch vanaf deze website. In dat geval ziet u dan een groen inschrijvings-symbooltje bovenaan de aankondiging. Dit opent een inschrijvingsformulier voor u. Makkelijker kan haast niet.

In verband met Corona/Covid-19 en de daarbij behorende registratie-verplichtingen, worden aanmeldingen via e-mail of op papier op dit moment niet in behandeling genomen.
Zie ook de pagina "Lezingen in Coronatijd" in het menu van dit hoofdstuk.