PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

Start Lezingenprogramma 2020-2021

Het PVGE Veldhoven lezingenprogramma is na de zomer, op 11 september 2020, weer van start gegaan.
Gezien de coronacrisis hebben we besloten om het lezingenprogramma voorlopig een andere opzet te geven. We zijn daarbij ambitieus en willen zowel de 1,5 meter streng handhaven, als tegelijkertijd ons huidige publiek blijven bedienen.

In verband met de beperkte ruimte en faciliteiten van ons vertrouwde Tweespan betekent dat dat we genoodzaakt zijn om van een andere locatie gebruik te maken: de Immanuelkerk aan de Teullandstraat in Veldhoven.
Naast de grotere ruimte biedt de Immanuelkerk ons ook de mogelijkheid om gebruik te maken van hun geavanceerde live-stream mogelijkheden. Daarmee kan beeld en geluid van bijeenkomsten rechtstreeks via internet uitgezonden worden (vergelijkbaar met YouTube of Vimeo).

We denken dat we op deze wijze onze drie doelen kunnen bereiken:

 1. We kunnen onze lezingencyclus weer starten met voldoende aanwezigen om daarmee een levendige interactie met de spreker te realiseren.
 2. We hebben de mogelijkheid om het aantal aanwezigen zo te beperken dat we de 1,5 meter kunnen handhaven.
 3. We hebben de mogelijkheid om ook diegenen te bereiken die liever geen bijeenkomsten bijwonen vanwege corona of die slecht ter been zijn. Overigens zullen ook de toehoorders op afstand in staat worden gesteld om, met behulp van Whatsapp, vragen aan de spreker te stellen. Die vragen worden dan gebundeld beantwoord tijdens de lezing.

Bijwonen lezing

Bij het aanmelden voor de lezing kunt u aangeven of u een voorkeur heeft om persoonlijk aanwezig te zijn bij de lezing, of dat u liever via internet toekijkt vanuit huis.
Het is duidelijk dat de maximale capaciteit van 30 personen een sterke beperking van het aantal bezoekers inhoudt. We zullen daarom soms gedwongen zijn om te selecteren. Daarbij hebben leden van de PVGE Veldhoven in dit geval voorrang. De Evenementen Commissie zal de selectie maken en de deelnemers die aanwezig kunnen zijn, in de week voor de lezing op de hoogte stellen.
Opmerkingen:

 • In verband met corona en de daarmee samenhangende verplichte deelnemersregistratie is het niet mogelijk onaangekondigd toegelaten te worden.
 • Gezien de beperkte bezoekerscapaciteit wordt het gewaardeerd als u het ons laat weten indien u toch geen gebruik wenst te maken van een toegewezen zitplaats in de kerk.
  Gebruik daarvoor eventueel dit Contactformulier. Wij kunnen dan wellicht iemand anders daarmee helpen.

Live-stream

Alle aangemelde deelnemers ontvangen een aantal dagen voor de lezing, via e-mail, een internet-link en een toegangscode waarmee men op computer, tablet/iPad of telefoon rechtstreeks mee kan kijken.
Voor de kijkers thuis wordt er een Whatsapp nummer opgezet waarmee men tijdens de lezing vragen kan stellen. De vragen worden dan gebundeld aan de spreker aangeboden.

Aanmelden

Vanwege de bijzondere omstandigheden en het kunnen terugmelden van de link en de toegangscode is aanmelding alléén mogelijk via het formulier onze website. Aanmeldingen via e-mail of op papier kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Ga naar het hoofdstuk Evenementen/Reizen en open de pagina van de betreffende lezing. Op die pagina vindt u alle informatie over de lezing en een link naar het aanmeldformulier.

Programma

Dankzij de enthousiaste samenwerking tussen de vrijwilligers van de PVGE en de Immanuelkerk, zijn we bij onze eerste twee (proef-) lezingen redelijk goed in onze opzet geslaagd.
Dit waren de lezingen:

 • “Het verrassende Japan” door John Peeters op vrijdag 11 september 2020.
 • “Het Natlab legde de basis, ASML bracht de waferstepper aan de man”, door René Raaijmakers op vrijdag 9 oktober 2020.

De opnames van deze lezingen kunt u (tijdelijk) nog terugzien op onze Hand-out pagina onder het hoofdstuk Evenementen/Reizen.

Zowel PVGE als de Immanuelkerk zijn positief over de proefuitzendingen en hebben besloten dat we op deze voet doorgaan met de overige lezingen voor dit seizoen.

Praktische opmerkingen

Hieronder volgen nog enkele praktische opmerkingen:

 1. Het bijwonen van de lezing met tweetallen is alleen toegestaan indien beiden tot één huishouden/bubbel behoren. Zonodig kan men zich afzonderlijk aanmelden.
 2. Ook nu zullen we een pauze inlassen van ongeveer een kwartier halverwege de lezing.
 3. Toiletbezoek is mogelijk in het gebouw van de Immanuelkerk.
 4. Hoewel er in de hal van het gebouw voldoende ruimte is, verwachten we dat er in september en oktober nog geen koffie kan worden geschonken. De situatie hangt af van de dan geldende corona-gedragsregels.
 5. De live stream wordt vanuit de Immanuelkerk verzorgd, en komt bij u binnen via Internet. Iedereen die ingetekend heeft, krijgt een weblink en een toegangscode. De ervaring is dat dit op uw PC of tablet, probleemloos toegang geeft tot de live stream. Het hangt van uw specifieke TV-toestel af of u de internet-uitzending ook kunt bekijken op uw TV. De techniek is vergelijkbaar met het kijken van YouTube of Vimeo.
 6. Mocht uw TV geen internet-streams kunnen weergeven, maar beschikt u wel over een PC of tablet mét Wifi, dan bestaan er ook eenvoudige technische oplossingen om het beeld van de PC/tablet op de TV weer te geven. Denk daarbij aan een HDMI-kabel van uw laptop naar de TV of aanschaf van een Chromecast-ontvanger. Eventueel kan een "handige kennis" dit relatief eenvoudig karweitje voor u regelen.
 Bijgewerkt: 9-nov-2020

Evenementen en Lezingen

PVGE-Veldhoven organiseert geregeld Evenementen en Lezingen voor haar leden. De onderwerpen van de lezingen lopen zeer uiteen en bestrijken:

- actuele maatschapelijke thema's
- wetenschap & techniek
- kunst & cultuur
- geschiedenis & mythologie
- bijzondere reizen
- rondleidingen
- ontspanning
- etc. etc.

Wat er zoal op het programma staat ziet u in de lijst hiernaast. Soms wordt u gevraagd vooraf in te schrijven. Dat kan vaak elektronisch vanaf deze website. In dat geval ziet u dan een groen inschrijvings-symbooltje bovenaan de aankondiging. Dit opent een inschrijvingsformulier voor u. Makkelijker kan haast niet.

In verband met Corona/Covid-19 en de daarbij behorende registratie-verplichtingen, worden aanmeldingen via e-mail of op papier op dit moment niet in behandeling genomen.
Zie ook de pagina "Lezingen in Coronatijd" in het menu van dit hoofdstuk.