PVGE
PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE

PVGE Veldhoven

Samen actief, samen sterk

PVGE Koepel
ap logo

De reisgroep en
uw persoonlijke gegevens

Uw privacy.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht geworden. Daarin wordt onder meer de bescherming van de privacy geregeld. Dat betreft ook de bescherming van uw privacy als deelnemer aan de meerdaagse reizen en dagtochten van de PVGE-Veldhoven. Afgezien van de door uzelf opgegeven persoonlijke gegevens beschikt de reisgroep niet over andere persoonlijke gegevens van u.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De verwerking van de benodigde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het organiseren van en het bemiddelen bij meerdaagse reizen en dagtochten. De reisgroep kan dat niet zonder de benodigde persoonsgegevens. Met het invullen van het inschrijfformulier geeft u de reisgroep toestemming uw persoonsgegevens daarvoor te gebruiken. In het kader van de AVG doet de reisgroep deze verwerking onder de rechtsgrondslag ‘overeenkomst’.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De reisgroep gebruikt uw gegevens alleen voor het organiseren van en het bemiddelen bij meerdaagse reizen en dagtochten waarvoor u zich heeft opgegeven. Voor zover nodig worden gegevens gedeeld met de touroperator die de meerdaagse reis of dagtocht uitvoert en de reisbegeleider van de reisgroep.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat de reisgroep de meerdaagse reis of dagtocht in portefeuille heeft. Na afloop van die periode worden de gegevens vernietigd.

Evenementen en Lezingen

PVGE-Veldhoven organiseert geregeld Evenementen en Lezingen voor haar leden. De onderwerpen van de lezingen lopen zeer uiteen en bestrijken:

- actuele maatschapelijke thema's
- kunst & cultuur
- geschiedenis & mythologie
- bijzondere reizen
- rondleidingen
- ontspanning
- etc. etc.

Wat er zoal op het programma staat ziet u in de lijst hiernaast. Soms wordt u gevraagd vooraf in te schrijven. Dat kan elektronisch vanaf deze website. In dat geval ziet u dan een groen inschrijvings-symbooltje bovenaan de aankondiging. Dit opent een inschrijvingsformulier voor u. Makkelijker kan haast niet.

Inschrijven via het papieren formulier in de Veldpost kan ook nog altijd.